ПРО УКРАЇНСЬКУ АСОЦІАЦІЮ «УКРЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

Виробництво електричних провідників в Україні розпочалось у м. Києві в 1900 році на створеному групою підприємців „Товаристві на вірі”. Через два роки вказане підприємство дістало назву „Акціонерне Товариство Київського Кабельного Заводу”, а в двадцяті роки – Київський кабельний завод „Укркабель”.
В повоєнні роки в Україні були збудовані і запущені в експлуатацію заводи «Південкабель» (м.Харків), «Одескабель» (м.Одеса), «Донбаскабель» (м.Донецьк), «Азовкабель» (м.Бердянськ), «Запоріжкабель» (м.Запоріжжя), а пізніше, при підготовці до пуску «АвтоВАЗу», був збудований «Камянець-Подільсккабель», орієнтований на виробництво автопроводів. При технічному сприянні цих підприємств в м. Бердянську було засновано галузевий інститут УкрНДІ КП, а в м. Камянець-Подільському - з відповідною виробничою базою створено спеціальне конструкторське бюро медицинської техники.
Протягом всіх років кабельні підприємства України надійно забезпечують своєю продукцією об’єкти зв’язку, теплові та атомні електростанції, металургійні і гірничозбагачувальні комбінати, нафтові родовища і вугільні шахти, метрополітени, новобудови, залізничні дороги, ракето-, авіа-, корабле-, автомобіле- будування, медицину, сільське господарство міський транспорт, сферу інформаційних технологій, побутові потреби населення і т.п.
В даний час діючі вітчизняні виробники можуть забезпечити майже повний перелік наменувань кабельно-провідникової продукції, що споживається в Україні. Переважна більшість асортименту та обсягів продукції виготовляється на підприємствах, які з 1991 року об’єднані в Українську Корпорацію "Укрелектрокабель”.

ПРО УКРАЇНСЬКУ АСОЦІАЦІЮ «УКРЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ»


Українська Асоціація „Укрелектрокабель” стала правонаступницею Корпорації "Укрелектрокабель” і являється юридичною особою та некомерційною організацією. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а. Члени Асоціації не відповідають за зобов'язання Асоціації. Вищим органом управління Асоціації є Загальні Збори її членів. В період між Загальними Зборами керівним органом Асоціації є Правління та виконавча дирекція, очолювана Президентом Асоціації
Конкурентоздатність українського виробника кабельно-провідникової продукції забезпечується галузевим інститутом, кафедрою "Електроізоляційна та кабельна техніка” НТУ ХПІ, ТК 131, десятками атестованих і акредитованих лабораторій та науково-виробничим потенціалом провідних вітчизняних підприємств. Так в  2001 році за комплекс дослідно-конструкторських і технологічних розробок по впровадженню високих технологій при виготовленні волоконно-оптичних кабелів та в 2007 році за розробку і впровадження в серійне виробництво кабельно-провідникової продукції на напругу до 110 кВ фахівцям ПАТ ”Завод ”Одескабель” і ПАТ ”Завод ”Південкабель” (відповідно) присвоєні Державні премії України в області науки і техніки.
За результатами практичних науково-дослідних робіт фахівцями Асоціації за останній період захищено 12 кандидатських та 1 докторську дисертації, а ряд молодих спеціалістів стали лауреатами премії Президента України для молодих вчених.
Згідно статистичних данних 2014 року в Україні експортні поставки кабельно-провідникової продукції на 37,5% перевищували обсяги її імпорту, а за 2015 рік цей показник в грошовому еквіваленті перевищував його більш ніж в 2,6 рази.
Станом на 01.01.2018 року до складу Української Асоціації „Укрелектрокабель” входять наступні підприємства:
 1. ТОВ"Азовська кабельна компанія" (м.Бердянськ);  
 2. ТОВ "Алай" (м. Київ); 
 3. ПрАТ "ВО Бердянський кабельний завод" (м. Бердянськ );
 4. ТОВ ПП "Електротехніка" (м. Запоріжжя);  
 5. ТОВ "Кабельний завод "Енергопром" (м. Дніпро );
 6. ТОВ "Кабельний завод" (м. Кам.-Подільський);
 7. ТОВ "Інтеркабель Київ" (с.Дмитрівка Київської обл.);
 8. ПАТ"Одеський кабельний завод "Одескабель"(м.Одеса);
9. ПАТ "Завод "Південкабель" (м. Харків);
10. ТОВ Фірма "ПРОМІНВЕСТ ПЛАСТИК" (м. Харків);
11. Технічний комітет ТК131 (м.Харків);
12. ПМП "Тумен" (м. Одеса);
13. ПрАТ "УкрНДІ КП" (м.Бердянськ).
14. ТОВ «НВО Завод Приват-Кабель»
15. ТОВ «ТФ Кабель Україна»
Асортимент виробів кабельно-провідникової продукції перевищує 100 тисяч маркорозмірів з щорічною долею нових виробів біля 5%.
Это важно!