Після багатомісячної участі в роботі над лобіюванням в Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Міністерстві Економічного Розвитку та Торгівлі України щодо покращення умов при закупівлі за кордоном новітнього обладнання для виробництва кабельної та провідникової продукції на рівні європейських та міжнародних стандартів, 7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла ... 
6 грудня 2017 року відбулось друге засідання представників Програми розвитку комерційного права (CDLP) Сполучених Штатів Америки, керівництва Міністерства Економічного Розвитку і Торгівлі України, Української Асоціації "Укрелектрокабель”, представників ТПП України та українського виробника холодильного обладнання.
Сторони зустрічі попередньо домовились про ...
С 22 сентября 2017 года в Украине вступает в силу "Технический регламент ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/139-2017-п ), который идентичен Европейской Директиве RoHS 2011/65/EU. Данный технический регламент распространяется в том числе и на кабельно-проводниковую продукцию. Для подтверждения отсутствия в продукции опасных веществ ограниченного использования (свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, полибромированные бифенилы (PBB), полибромированные дифениловые эфиры (PBDE), Бес (2-этилгексил) фталат (DEHP), бутил бензил фталат (BBP), Дибутилфталат (DBP), Диизобутил фталат (DIBP)) производителям необходимо пройти оценку соответствия согласно перечня национальных стандартов, соответствие которым предоставляет презумпцию соответствия (http://csm.kiev.ua/images/stories/2017/document/nakazmert_1085_17.pdf ), составить или актуализировать необходимую техническую документацию, провести испытания в аккредитованных лабораториях, а также оформить декларацию соответствия.
Вперше в Україні членом Асоціації «Укрелектрокабель» демонструється європейській підхід з ідентифікації та прозорості інформації про детальну конструкцію сертифікованих кабелів та публічно надаються копії протоколів випробувань. Вперше за добровільною ініціативою ТОВ «АЛАЙ» органом з сертифікації детально описані конструкція та матеріали з яких виготовляється кабельно-провідникова продукція.

Згідно з Меморандумом між Асоціацією «Укрелектрокабель» та Державним центром сертифікації ДСНС України та відповідно до вимог ДСТУ 3413-96 «Державний стандарт України. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції», з метою прозорості, підвищення відповідальності за якість виробленої продукції, Асоціація своїм прикладом закликає всіх добропорядних вітчизняних виробників та імпортерів підтримати ініціативу члена Асоціації та клопотати перед Міністерством економічного розвитку і торгівлі України своїм наказом зобов’язати ідентифікувати товар при проведенні випробовування та сертифікації і також зобов’язати за запитом споживача надавати завіренні своїм підприємством копії протоколів випробувань.

http://alay.com.ua/news/460-uvaga-vpershe-v-ukrayin.html